مقالات بازی

آیا میتوان در ماینکرافت حیوان خانگی را به بازیکن دیگر منتقل کرد؟

آیا میتوان در ماینکرافت حیوان خانگی خود را به شخص دیگری منتقل کرد ؟ این سوالی است که شاید برای افرادی به وجود آمده باشد یا فقط برای کنجکاوی بخواهید جواب آن را بدانید. بار ها شده است که شما یک حیوان خانگی را پیدا کرده اید و میخواهید آن را به دوستتان هدیه بدهید اما نمیدانید دقیقا چطور میتوان این کار را انجام بدین.

تبلیغات

آیا میتوان حیوان را منتقل کرد؟

متأسفانه، در حال حاضر هیچ راهی برای انتقال مالکیت حیوان خانگی در ماینکرافت  بدون استفاده از مودها یا دستورات وجود ندارد. هنگامی که یک حیوان خانگی را بپذیرد شما صاحب آن هستید، تا آخر عمر متعلق به شماست و فقط شما را دنبال خواهد کرد.با این حال، راهی برای انتقال مالکیت حیوان خانگی با استفاده از دستورات وجود دارد، تا زمانی که تقلب ها را در دنیای خود فعال کرده باشید . کمی سخت است، اما نگران نباشید ما اینجاییم تا به شما آموزش بدهیم.

آموزش منتقل کردن

هر مابی در ماینکرافت یک شناسه جهانی منحصر به فرد یا UUID دارد و برای انتقال مالکیت حیوان خانگی باید UUID بازیکنی را که می‌خواهید مالک جدید شود را، بیابید.برای انجام این کار، در کنار مالک جدید بایستید و به آن نگاه کنید، سپس کامند زیر را در چت وارد کنید:

/data get entity [شناسه] UUID

هنگامی که به کلمه [شناسه] رسیدید، به سادگی کلید TAB را فشار دهید تا شناسه پخش کننده مورد نظرتان به طور خودکار تکمیل شود. سپس Enter را بزنید تا UUID بازیکن در چت جایگذاری شود.اگر خودتان میخواهید مالک جدید حیوان باشید به سادگی تایپ کنید

تبلیغات
/data get entity @s UUID

هنگامی که UUID مالک جدید را دارید، در کنار حیوان خانگی بایستید و کامند زیر را وارد کنید:

/data merge entity @e[type=TYPE,distance=..10,limit=1] {Owner: [I;0000000000,1111111111,2222222222,3333333333]}

به جای کلمه TYPE اسم حیوان را وارد کنید و به جای اعداد بلند نیز باید UUID بازیکنی که میخواهید به او حیوان منتقل شود وارد کنید.

دستور را وارد کنید و تمام میبینید که حیوان خانگی شما اکنون صاحب جدیدی دارد

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا