مقالات بازی

لیست ترید های پیگلین ماینکرافت

در بازی ماینکرافت، ما می‌توانیم با ترید کردن با ماب های داخل بازی، آیتم هایی را به آنها بدهیم و آنها نیز آیتم هایی به جای آنها به ما می‌دهند. پیگلین ماینکرافت، یکی از ماب هایی هستند که در بازی ماینکرافت، می‌توان با آنها ترید کرد و با دادن آیتم هایی به آنها، آیتم های دیگری را از آنها بگیریم. پیگلین ها، تنها در ندر وجود دارند و پلیرها می‌توانند با ورود به پرتال ندر، با آنها ترید کنند. پیگلین ها، عاشق طلا هستند و اگر به آنها طلا بدهیم، آنها نیز آیتم های ‌با ارزش، کم ارزش یا بی ارزشی را به صورت تصادفی به ما می‌دهند. اگر برای ترید با پیگلین ها، بدون یک آرمور طلایی نزدیک آنها شویم، آنها به ما حمله می‌کنند و ما را می‌کشند. بنابراین باید حداقل یک آرمور طلایی هنگام ورود به ندر بپوشیم تا پیگلین ها، به ما حمله نکنند. هر یک از آیتم هایی که پیگلین ها به ما می‌دهند، درصد خاصی دارد که در زیر به ترتیب نوشته شده اند.

تبلیغات

لیست آیتم هایی که می‌توان از ترید با پیگلین ها به دست آورد

پیگلین ماینکرافت
تصویر پیگلین‌ها در ماینکرافت

Crying Obsidian (9.46%)

Fire Charge (9.46%)

Gravel (9.46%)

تبلیغات

Soul Sand (9.46%)

Obsidian (9.46%)

Nether Brick (9.46%)

Leather (9.46%)

Ender Pearl (4.73%)

Glowstone Dust (4.73%)

String (4.73%)

Magma Cream (4.73%)

Nether Quartz (4.73%)

Potion of Fire Resistance (2.36%)

Splash Potion of Fire Resistance (2.36%)

Iron Nugget (2.36%)

Iron Boots with Soul Speed Enchantment (1.89%)

Enchanted Book with Soul Speed (1.15%)

نمایش بیشتر

‫3 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا